Osvedčenie

Konatelia spoločnosti  absolvovali akreditovaný vzdelávací program Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a získali Osvedčenie. Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania realizovalo Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Slovensku (ZSVB) so sídlom v Košiciach.
Odborným obsahom Akreditovaného  vzdelávacie programu boli:

 1. Legislatívne východiska pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 2. Úlohy a zodpovednosť orgánov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 3. Výkon správy spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 4. Zmluvné vzťahy
 5. Komunikácia v spoločenstve a riadenie zamestnancov
 6. Tvorba a uplatňovanie pravidiel v spoločenstve
 7. Technické zariadenia budov
 8. Opravy a údržba domu
 9. Ekonomika a účtovníctvo
 10. Pravidlá pri rozúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu
 11. Riešenie neplatičov
 12. Ochrana pred požiarmi

 

Akreditované vzdelávanie realizované ZSVB je zamerané hlavne na aplikáciu legislatívnych podmienok v praxi vo všetkých oblastiach správy bytového domu spoločenstvom, s poukazovaním na konkrétne prípady a ich riešenia. ZSVB má celoslovenskú pôsobnosť, týmto vzdelávacím programom zabezpečuje vysoko odbornú prípravu a vzdelávanie predsedov spoločenstiev a všetkých funkcionárov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB, pretože sa začína klásť veľký dôraz na odbornú zdatnosť a profesionálny prístup v správe bytových domov.

 

Joomla templates by a4joomla