Správu bytov vykonávame dvomi spôsobmi a to:

  • na základe „Mandátnej zmluvy“(spoločenstvá vlastníkov bytov)
  • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)

Pri správe bytov a nebytových priestorov dodržiavame všetky zákony platné v Slovenskej republike, najmä však zákony 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Z.z. Zákon o tepelnej energetike, Vyhlášku 358/2009 o rozpočítaní tepla, Vyhlášku 508/2009 o vyhradených technických zariadeniach.

V spolupráci s dodávateľskými organizáciami zabezpečujeme:

  • Revízie a opravy vyhradených technických zariadení
  • Bežnú údržbu domov a havarijné opravy
  • Komplexnú obnovu bytových domov - zatepľovanie domov, opravy fasád, opravu systémových chýb bytových domov

Na uvedené akcie dokážeme v spolupráci s bankovými inštitúciami vybaviť výhodný úver. Finančné zdroje je možné získať aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prirodzene, že vlastníci bytov prostredníctvom svojich štatutárov spoločenstva aktívne rozhodujú, ktoré z uvedených činností prenechajú na nás a ktoré si zabezpečia sami.

 

Joomla templates by a4joomla