Ponuka služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

ktorej hlavnými atribútmi sú:

 • partnerstvo založené na obojstrannej dôvere
 • individuálny prístup ku klientovi
 • spoľahlivé zabezpečenie služieb v oblasti správy nehnuteľností
 • skúsenosť so spravovaním bytov
 • znalosť problematiky správy domu
 • transparentné vykonávanie služieb bez zvýhodňovania ktoréhokoľvek klienta

Čo ponúkame

 • pomoc pri zakladaní spoločenstiev vlastníkov – vypracovanie zmluvy o spoločenstve, registrácia spoločenstva, daňový úrad, sociálna poisťovňa
 • transparentné nakladanie s finančnými prostriedkami spoločenstva s možnosťou neustálej kontroly vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
 • absolútnu transparentnosť vo vedení účtov spoločenstva
 • zmluvné zabezpečenie dodávky tepla ako aj iných služieb
 • efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov bytov výlučne zákonnými prostriedkami
 • zabezpečovanie odborných prehliadok zariadení v dome v súlade so zákonom
 • spoluprácu pri údržbe, rekonštrukcii, obnove, bytového domu
 • spoluprácu so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb

 

Joomla templates by a4joomla